fleche_cote_droit

Gröna produkter


Lyreco är stolt över att ha re-certifierats enlingt ISO 14001. Certifieringen visar vårt fokus på alla aspekter av miljömässigt ansvar samt vikten vi lägger vid miljöhänsyn. 

Våra leverantörer informeras fortlöpande om vårt miljöarbete och uppmuntras att utveckla och tillverka fler miljövänliga  produkter. Titta efter det gröna trädet symbolen som ger ytterligare vägledning om produkter:

• med internationell miljömärkning (t ex den nordiska Svanen...) och/eller
• tillverkade av material som är mindre skadliga för miljön (t ex polypropen istället för PVC...) och/eller
• tillverkade av återvunna eller vattenbaserade material för att bevara naturresurserna (t ex återvinning av tonerkassetter, återvunnet papper...)