fleche_cote_droit 

    Åtaganden

För att bli officiell leverantör åt Lyreco, krävs att man uppfyller de åtaganden som vi uppfyller åt våra kunder: produktkvalitet, konkurrenskraftiga priser, produkttillgänglighet, förmåga att hålla överenskomna leveranstider.

När nya kunder kommer till oss måste vi kunna möta deras krav och vara kreativa med tanke på utveckling av rätt tjänster för dem. Vi förväntar exakt detsamma av våra leverantörer som av oss själva.

Därför har vi implementerat ett bedömningsprogram för leverantörer. Det börjar med en detaljerad bedömning av verksamhetens skick, affärskompetens och gemensamma affärsmässiga möjligheter. Ett effektivt samarbete innebär att prestationerna följs mycket noggrant.  

fond_gris