fleche_cote_droit

ANVÄNDARVILLKOR

Lyreco har skapat den här hemsidan i syfte att tillhandahålla användarna information. Innehållet, i sin helhet eller delvis får inte användas i kommersiellt syfte utan skriftlig överenskommelse med Lyreco.

Alla foton, bilder, grafiska element, text, animerade sekvenser, logos och varumärken som förekommer på den här hemsidan är Lyrecos egendom. Detta innebär att all nerladdning, reproduktion, representation, omarbetning, översättning, förändring, både helt och delvis eller omplacering till annan sajt eller annat media (papper, digital support, film, m m...) utan skriftlig överenskommelse med Lyreco är stängt förbjudet.

Lyreco förbehåller sig rätten att väcka åtal mot personer som gjort sig skyldiga till bedräglig användning av hemsidan.

Att skapa hypertextlänkar till Lyrecos hemsida är föremål för Lyrecos tidigare skriftliga överenskommelse. Kontakta oss för ytterligare information.

För information om den här hemsidan eller dess innehåll, kontakta Lyreco.