fleche_cote_droit

Säljs- och leveransvillkor

Följande säljs- och leveransvillkor gäller om inte annat är skriftligen avtalat.  

Force majeure
Varje order tas emot med förbehåll för force majeur. Strejk eller lockout, brand- och vattenskada, maskinskada, strömbrist, krigshandling i in- eller utland, sviktande råvarutillförsel eller andra, tillsvarande leveranssvårigheter berättigar oss till att helt eller delvis annullera ordern eller skjuta på leveransen.   
Pris
Alla angivna priser är med förbehåll för ändringar i våra inköpspriser och övriga omkostnader. Alla order effektueras till, på leveransdagen, gällande pris.  
Offerter
Alla offerter lämnas utan bindning och med förbehåll för stigande priser och ändrade leveransmöjligheter. Offerter är gällande i 30 dagar om inte annat är skriftligen överenskommet.  
Betalning
Full betalning skall ske inom 15 dagar om inte annat är skriftligen överenskommet. 
Ränta
Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera ränta i enlighet med gällande lag.
Ägandeskap
Levererat gods stannar i Lyrecos ägo till dess att full betalning är mottagen.
Kvantitet
För lagervaror förbehåller vi oss rätten till mindre justeringar i överensstämmelse med förpackningsstorlekar. Icke lagerförda varor levereras i kvantiteter tillsvarande förpackningsstorlekar.  
Leveranstid
Ingen kompensation betalas för ekonomisk förlust som förorsakats av försenad leverans.
Returservice
Köpt katalogvara kan bytas/returneras inom 30 dagar efter avtal med kundservice. Kreditering kommer ske, endast om varorna är returnerade i oöppnat originalemballage med följesedel. Emballaget får inte vara märkt eller på annat sätt skadat av kunden. Övriga varor accepteras inte för retur.   
Garanti
Garanti enligt gällande lag. 
Reklamationer
Alla reklamationer skall anmälas inom 30 dagar efter leverans. Alla returer skall på förhand avtalas med Lyrecos kundservice och varorna skall returneras ordentligt förpackade, med följesedel.   
Produktionsorder
Säljs- och leveransvillkor gällande order av tryckta artiklar eller speciellt producerade produkter, kan rekvireras.